استخوان خوک و دست های جذامی

استخوان خوک و دست های جذامی

مصطفی مستور

نشر چشمه

 

برگزیده ی جایزه ی ادبی اصفهان به عنوان بهترین رمان سال 1383

 

استخوان‌ خوک و دست‌های جذامی، داستان آدم‌هایی است که هر اندازه به هم نزدیک باشند، باز از هم دوراند.این رمان به عنوان بهترین رمان سال 1383انتخاب شد و جایزه ادبی اصفهان را نصیب خود کرد.

مستور تنها با کنار هم گذاشتن هنرمندانه ی روزمرگی هایی که "بازی دست ها"ی عروسک گردان می سازد شگردش را آشکار کرده و دست های عریان عروسک گردان دانا را به ما لو داده است. همین و نه چیزی بیشتر. اما تا آن حد هنر مندانه که احساس می کنی از میان تمام عینیت های روزمره ی داستان حدیثی نو از زندگی را کشف کرده ای. چیزی که شاید روزی باید می دانسته ای و از یاد برده بودی اش. این هنر زبان ساده ی روایت مستور است.

مستور کوشیده دنیایی که در آن زندگی می کنیم را بازسازی کند. نه شعار داده و نه برهان اقامه کرده. تنها دوربین را در زاویه ای قرار داده که خدا نیز در کادر باشد. و بی صدا " استخوان خوک در دست جذامی" را از بسته بندی زرکوب و پر تملقی که هر روز من و تو آن را می بینیم بیرون کشیده و بی فریب هر دو را عریان در مقابل چشمان مان به نمایش گذاشته. نه از عرفان نظری یاری جسته و نه عبارت پر تکلف علم اخلاق را برایمان کنار هم چیده. مستور تنها بر تجربه و خاطره ی ثبت شده ذهن ما از زندگی های اطراف مان تکیه کرده و از اصول فطرت مان سود برده و با یاری همین دو عنصر، داستانی باور پذیر از دنیای واقعی ما ساخته که در پس آن کم بهایی بازی های آن و حضور پر معنای حقیقتی غیر قابل انکار را برای خواننده آشکار کرده است.

" استخوان خوک و دست های جذامی " به یقین یکی از بارزترین نمونه های ادبیات روشنفکران دینی در دروه ی حاضر است . ادبیاتی که مخاطب خود را درست انتخاب کرده و بستر های اجتماعی را به درستی شناخته است. ادبیاتی که زبان حقیقی روایت را می شناسد و جان مایه و محتوی را نیز به فراموشی نسپرده. از اندیشه های همین جامعه برخاسته و جایگاه حقیقی اش را نیز در همین جامعه پیدا خواهد کرد. 

 

نویسنده مطلب : خشایار محمدی

/ 0 نظر / 13 بازدید