آنتیگون

نمایشنامه ی آنتیگون

ژان انوی

مترجم:نادر شهریوری (صدقی)


"هر مرگ دریچه ی تازه ایست که به روی تباهی بسته میشود.

هر مرگ دروغ، زشتی و فحشاء را پایان میبخشد.

و آنگاه دریچه ای تازه باز خواهد شد.

به این نور تن سپاریم، به این نور، به این نور."

 

آنتیگون از مرگی پر افتخار و نمادین روایت میکند که لازمه اش آن است تا بر روی آن کار صورت گیرد، همچنین آنتیگون از دل به دریا زدنی سخن میگوید که تنها در عمل فی نفسه امکان آن محقق میشود. او در پاسخ به خواهرش میگوید: من و جنونم را به خود واگذار تا دل به دریا بزنیم، بیش از مرگی با افتخار چیزی نخواهد بود.

 

نویسنده مطلب : شهریار کامکار

/ 1 نظر / 16 بازدید
مریم مرادی

این کتاب مقدمه خوبی دارد که به درک کتاب کمک زیادی می کند و خود کتاب هم موضوعش جالب است