اینشتین چه چیزی را نمی‌دانست ؟

نام نویسنده: رابرت ل.ولک

نام مترجم: بهرام معلمی

نشر: مازیار

رابرت ولک که استاد باز نشسته ی شیمی دانشگاه پیتسبورگ است در این کتاب توضیحات روشن، دقیق و جالبی را برا ی راز  و رمز های زندگی روزمره ی ما فراهم آورده است.

 

بخشی از این کتاب:

"لکه ی لعنتی ، گم شو!

ماده ی لکه بر لباسشویی چگونه سفید را از رنگ ها تشخیص می دهد؟ ظاهرا، رنگ و لکه ای را پاک می کند که آدم ها آن ر دوست ندارند، مستقل از این که ترکیب شیمیایی این لکه چه باشدف آن را سفید(پاک) می کند. لکه بر چگونه می فهمد که ما از او می خواهیم چه کاری انجام دهد؟"      

 

نویسنده مطلب : سجاد معصومی

/ 0 نظر / 21 بازدید