الیور تویست

نام کتاب : الیور تویست

نویسنده : چارلز دیکنز

مترجم : محسن فرزاد

پدر چارلز دیکنز ، به دلیل بدهی به زندان افتاد و مادرش که از عهده ی مخارج به فرزندش بر نمی آمد . مدتی پیش شوهرش در زندان زندگی کرد. دیکنز که درکودکی طعم فقر را چشیده بود . الیور تویست را چنان موثر خلق کرد که هم چنان در خاطره ی مردم جهان زنده مانده است .   

الیور ، پسرک یتیم و بینوا که از چنگ ارباب سنگدلش گریخته است . در شهر پر خطر لندن تنهاست . چیزی نمی گذرد که او در دام فاگین ف پیرمردی شرور که خانه اش پاتوق دزدها و جیب برهاست گرفتار می شود. 

نویسنده مطلب : امیرجسین ایراجیان

/ 0 نظر / 33 بازدید